Mariko Sumikura   Official Site - Japanese Poet, Translator
Hand made products by Mariko Sumikura
 
No.28
 
No.27 (Healing Doll Yumeru & Kakeru, Hand made by Mariko)
 
 
 
 
 
No.26
 
 
 
 
 
No.25   Healing Doll "YUMERU"':  Nitting by Mariko
 
 
 
 
 
No.24
 
 
 
 
 
 
No.23
 
 
 
 
 
 
 
No.22
 
 
 
 
 
 
 
No.21
 
 
 
 
No.20
 
 
 
No.19
 
 
No.18  Soft toys
 
 
 
 
 
 
 
No.17  One piece dress
 
 
 
 
No.16 Blouse (Silk Fabrics, Handsewing)
 
 
 
 
 
No.15  Blouse (Silk Fabrics, Oshima tsumugi, Handsewing)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No.14  Soft toys  (Wool felt)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No.13  Blouse (Silk fabrics, Shiro Oshima Tsumugi, handsewing)
 
 
 
 
 
 
No.12  Blouse (Cotton fabrics, handsewing)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No.11   Blouse(Silk fabrics, handsewing)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No.10  Blouse(Silk fabrics, handsewing)
 
 
 
 
 
 
 
 
No.9  Blouse(Silk fabrics, handsewing)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No.8  Blouse(Silk fabrics, handsewing)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     (Kemansuji: Edo somemono)
 
 
No.7  Blouse(Silk fabrics, handsewing)
 
 
 
 
 
 
 
 
No.6  Blouse(Silk fabrics, handsewing)
 
 
 
 
 
 
 
 
No.5   Blouse(Silk fabrics, handsewing)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No.4   Blouse(Silk fabrics, handsewing)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No.3   Blouse(Silk fabrics, handsewing)
 
 
(front)
 
(back)
 
 
 
 
 
 
 
No.2   Blouse (Silk fabrics, handsewing)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. 1    Blouse  (Silk fabrics, handsewing)